תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ברכה ממנכ"ל מעלה 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הקדמה 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פרק ראשון אחריות תאגידית — מבט כללי . 1 מבוא 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מחאת רוטשילד — הצופה שנרדם , או : פערים שהובלטו 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 על הספר 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 על אחריות תאגידית 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הגדרת התחום . 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הזווית המשפטית הישראלית . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 מה יוצא לי מזה ? דיבידנדים לארגון 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ניהול מוניטין ואחריות תאגידית 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מרכיב האחריות התאגידית ביצירת מוניטין 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ניהול סיכונים ואחריות תאגידית . 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 על ביקורת , אמון ושקיפות . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 המסע לעבר אחריות תאגידית 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . א . האבולוציה של האחריות התאגידית . 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ב . מי אחראי על האחריות התאגידית 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ? ג . הדרך אל האחריות התאגידית 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד . על תפקיד מנהל האחריות התאגידית . 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטר הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר