משיבי הרוח

מתוך:  > משיבי הרוח

עמוד:4

David C . Jacobson Beyond Political Messianism The Poetry of Second-Generation Religious Zionist Settlers דוד יעקבסון משיבי הרוח מרד ספרותי ורוחני במעוזי גוש אמונים עורך אחראי : רב איכנולד עריכה לשונית : מתת עשת עיצוב העטיפה : יוסף ברגר , סטודיו דוד יוסף לוחות : ישראליט סדר : טפר בע"מ © כל הזכויות על השירים מספרו של אליעז כהן , שמא אד-ני : משירי מאורעות תשס"א-תשם"ד ( אבן חושן , ( 2004 שמורות למחבר ולהוצאה © כל הזכויות על השירים מספרו של יורם ניסינוביץ , ' השולחן הנמוך של הישועה ( אבן חושן , ( 2008 שמורות להוצאה © כל הזכויות על השירים מספרה של סיון הר-שפי , גלות הלויתן ) , הקיבוץ המאוחד , ( 2005 שמורות להוצאה © כל הזכויות על השירים מספרו של אלחנן ניר , תחינה על האינטימיות ( הקיבוץ המאוחד , ( 2008 שמורות להוצאה © כל הזכויות על השירים מספרו של נחום פציניק , סוס האמונה ( כתר , ( 2005 שמורות להוצאה ול"משיב הרוח" © כל הזכויות על השירים מספרו של אליעז כהן , נגיעות ראשונות ומלוא , ( 2000 שמורות למחבר ולהוצאה © כל הזכויות על השירים מתוך משיב הרוח : כתב עת לשירה יהודית ישראלית שמורות למחברים ולכתב העת © כל הזכויות על השירים מספרו של אליעז כהן , ער שהגענו להבנה עם האור ( קשב לשירה , ( 2012 שמורות למחבר ולהוצאה © כל הזכויות על השירים מספרו של אבישר הר-שפי , סוסי אש ( שוקן , ( 2004 שמורות להוצאה אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול כספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . All Rights Reserved © 2013 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel-Aviv 6153401 , Israel כל הזכויות שמורות 2013 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב E-mail : info @ ybook . co . il | 5153401 | 362-4665 / V 7 XJX 7 מסת"ב | ISBN 978-965-545-598-4 נדפס בישראל Printedin Israel 2013

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר