הקדמה (שהיא גם מבוא)

עמוד:12

בספר זה אני מנסה לאפיין את המשמעויות המרכזיות של הרעיון לא להפוך דבר לערך עליון . קבלת הרעיון הזה משמעותה ויתור על רעיון המוחלטות ועל ההשכלות אשר נובעות מהכמיהה האנושית למוחלטות , כמיהה שתהיה בנו תמיד ואשר מהווה אמצעי כדי להתגבר על חרדת אי-הוודאות שבקיומו של המין האנושי . הנטייה הזו למוחלטות קיצונית באופייה , והיא יוצרת בתרבות המערבית תנועת מטוטלת בין הקוטב הלוגי לבין הקוטב הרגשי . בהתאם לכך יש תנועת מטוטלת בין הקוטב המהותני , הספקולטיבי והפוזיטיביסטי לבין הקוטב המיסטי , הנטורליסטי והאקזיסטנציאליסטי . תחושת המשבר והאכזבה משניהם גם יחד הולידו את הפוסטמודרניזם . הניסיונות להציע תיקונים לתחושות המשבר אשר מלוות את התרבות המערבית , ובפרט את תחום החינוך וההשכלה , תחושות המתעצמות מעת לעת , הם רבים ומגוונים . אני מכנה אותם ‘ תנועת המטוטלת הגדולהש , תנועה שמחייבת השתנות באמצעות מהפכות . לעומת זאת התפיסה המוצעת בספר זה נשענת על מחשבת חז״ל , והמאפיין המרכזי שלה הוא התנגדות לכל סוג של קיצוניות ; קיצוניות היא ביטוי לעבודת אלילים ולהשתעבדות , לרבות החיפוש אחר ' אמת מוחלטת . ' לפיכך אין זה מקרה שמחשבת חז״ל מסרבת לראות בהיגיון ( לוגיות ) את קנה המידה האולטימטיבי ומחשיבה את הסתירה לרכיב חיוני של המחשבה האנושית . האמונה כי ' אלו ואלו דברי אלוהים חיים' יוצרת תנועת מטוטלת מתמדת ההכרחית לקיום האנושי , תנועה שאני רואה כ'תנועת מטוטלת מעודנת . ' אני מכנה את מחשבת חז״ל ‘ הסברה החז״ליתש , כיוון ש״כוחם כמפרשי התורה איננו זקוק כביכול לכל לגיטימציה ותמיכה , שכן פירושיהם הם בבחינת הפירוש הנכון , פירוש המתקבל משום שהוא סביר״ ( ספראי וספראי , . 885 : 2001 ההדגשות הן שלי , י״ע . ( ולמה ' כביכול ? ' כי דווקא משום שאין אמת מידה ' אובייקטיבית , ' הם נדרשו להציג מסכת ביסוסים מורכבת ביותר . פירושם הוא במיטבו ' נכון' ( ולא אמיתי במובן של אמת מוחלטת , ( כיוון שבמיטבו פירוש הוא ' סביר' – ללא יומרות לאמת טרנסצנדנטית ( שם : . ( 910-908 אחד הניסיונות החשובים לאפיין את ' תנועת המטוטלת הגדולה' הוא ניסיונו של קון בספרו המבנה של מהפכות מדעיות . מונח המפתח בספר זה , ‘ פרדיגמהש , היה למונח רווח בכל תחומי החיים . דומה היה שהוא נותן מענה נאות להתמודדות עם משברים , וזאת באמצעות הגדרת המשבר כיסוד הכרחי בתרבות המערבית והגדרת הפרדיגמה כאופן ההתמודדות הנכון עם ' המציאות' המשברית . אף שספרו מתמקד במדעים הנחשבים מדויקים , קון טען כי אפשר להחיל רעיון זה

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר