ארץ־ישראל ואתריה בתיאורי עולי רגל מוסלמים

עמוד:5

הקדמה היסטוריון , המתחקה אחר תולדות ארץ-ישראל , נתקל בשתי בעיות יסוד : מיעוט מקורות מן התקופות הקדומות ושפע בלתי-נדלה של מקורות מן התקופות המאוחרות , המחייב אבחנה זהירה בין עיקר לטפל . תולדות ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית שייכות לסוג השני . התמודדות עם נושא זה ברמה אקדמית מחייבת הוצאה של כרכים אחדים וכרוכה בהשקעה מרובה ובעבודה בת שנים ארוכות . ואמנם נסיונות אחדים , שנעשו בנושא זה ( של פרופ' א . ל . מאייר המנוח ואחרים , ( לא הגיעו לידי מימוש . זאת ועוד , עבודה מעין זו , שלמה ככל שתהיה , יש בה גורם מתסכל , שכן חוקרים ואף מתלמדים יעדיפו תמיד את שפת המקור . יש בכך אולי להסביר , מדוע עד כה לא ראה אור כל פרסום ראוי לשמו על ארץ-ישראל ויישובה במקורות המוסלמיים . הקובץ שלפנינו מהווה על-כן נסיון ראשון להביא בפני הקורא בשפה העברית , באופן כללי ומסכם את קורות עריה של ארץ-ישראל ויישובה , כפי שהם משתקפים במקורות המוסלמיים . מאליו יובן , שאין הוא כולל אלא חלק מזערי מספרות עשירה זו . דברי הנוסעים מובאים תוך התייחסות לקטעים היותר רלוואנטיים , הנוגעים לענייננו . מרבית החומר תורגם מספרו הקלאסי של המלומד הדומיניקאני א . ס . מרמג'י , " טקסטים גיאוגראפיים מוסלמיים על-אודות ארץ-ישראל , " אשר ראה אור בצרפתית ( פאריס . ( 1951 בטקסטים של מוג'יר א-דין - ובעיקר אלה הנוגעים לירושלים ולחברון - נסתייענו בעבודתו של ארנון אדר , שתירגם מן המקור הערבי . תרגום מכלי שני טומן בחובו סכנות מרובות ודורש בדיקה ועריכה מדעית קפדנית . משימה נכבדה זו נטל על עצמו ד"ר יוסי דרורי מהחוג ללימודי ארץ-ישראל באוניברסיטת בר-אילן . בלעדיו לא היתה העבודה רואה אור באופן ראוי לשמו , ואולי לא היתה רואה אור כלל . הוא לא חסך מאמץ כדי לערוך ולתקן את הטקסט ולהעמיד דברים על דיוקם , באשר לאמינות התרגום ובאשר לתעתיק המדויק של השמות . הקורא יבחין בוודאי , שהמקום שיוחד לירושלים מצומצם יחסית . זאת משום שהספרות שנכתבה אודותיה רבה מאין כמוה , וחלקה אף תורגם לעברית ( ר' למשל בקובץ המקורות של דן בהט , בהוצאת המדור לידיעת הארץ של התנועה הקיבוצית . ( מאחר ופטור בלי כלום אי אפשר , הבאנו בכל-זאת טקסטים אחדים , וכן צירפנו בנספח את חיבורו הקלאסי של מוג'יר א-דין על ירושלים . ירושלים , אייר תש"ח אפריל 1988 אלי שילר

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר