ציורי הקיר ב'ישיבה הגדולה מאה שערים'

עמוד:2

המשתתפים בחוברת זו ; אריאלה אמר החוג לאמנות יהודית , האוניברסיטה העברית , ירושלים דותן גורן מוסמך החוג לגיאוגרפיה , אוניברסיטת בר אילן ד"ר דוד עמית רשות העתיקות , ירושלים מתניה הבט מנהל מלון הולילנד , ירושלים מרים להמן ימיני חוקרת הרקמה התימנית , ירושלים ד"ר אהרון יפה חוקר ארץ ישראל , ירושלים עודד ישראלי עובד הכור האטומי לשעבר ותושב רחובות . עוסק כיום באיתור ותיעוד נופלים יוסף גרינבוים הידרולוג ( בגימלאות ) ותושב להבים עוסק כיום באיתור ותיעוד נופלים יואל דה מלאך ז"ל ממייסדי קיבוץ רביבים וחתן פרס ישראל לחקלאות ד"ר נורברט שוואקה חוקר בתי החולים בארץ במאה ה 19 וממונה על בתי הקברות הצבאיים של הגר מנים בארץ , נצרת רחל בפרי אלמנתו של הפסל מרדכי כפרי , נהלל 2006 (( : ) כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ת . ד . , 3328 ירושלים . אין להעתיק מפרסום זה , לרבות תמונות , איורים או קטעים בשום צורה שהיא ( לרבות תדפיסים לצרכים פנימיים , ( ללא אישור בכתב מהמוציאים לאור . בעז זלמנוביץ מוסמך ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת חיפה פרופ' יורם צפריר החוג לארכיאולוגיה , האוניברסיטה העברית בירושלים ד"ר גבריאל ברקאי המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה , אוניברסיטת בר אילן , רמת גן אלי שילר הוצאת ספרים אריאל , ירושלים IK ' 7 K' נתב mY 1 ng אורץ י שראול י ץורי < י 1 לי הוץו כתב , ? nun nyn ביותר לידיטת האורץ , היוצא ! לץוור במשך 27 ש 1 ה ברציפות . החל מש 1 ח חשסיה yam ץור ^ ל' במתכתת חדשה משופרת . בצורה סדירה כל חודשיים ובצבים מלץוים , וכולל yaw של מץומרים יהודיים . דמי מןוי ש 1 ח תשס"ו 250 : ( 178-173 vm 2006 / ש"ח שןת תשס"ז 2007 / ( מסי 250 : ( 184-179 שח הוצאות ספרים < יורי < יול תה . 3328 ירושלים 91033 טל ; 02-6436164 : D | 70 02-6434540 e-mnil : I'lvsclif" 11 etvisio 11 . ncl . il . con 1 11 ttp : //\ v \ v \ v . nric > lpuhlisl 1 i 11 gi 1 <) 11 sc

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר