תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה 11 מבוא : חשיבותם היישובית של האזורים הצחיחים למחצה 17— 13 ובעיותיהם חלק ראשון : אתגרי הטבע העומדים בפני האדם 57— 19 הבעיות האקלימיות אי הסדירות בירידתם ובעוצמתם של הגשמים ; 21 אספקטים תרמ"ם של האיזור הצחיח . 26 אקלימים פלייסטוקניים בתחום הצחיה למחצה ומשמעותם לגבי הנוף הנוכחי . האפשרויות של השתנות מערכת הרוחות באיזור הצחיח למחצה ; 27 ההשתנות הנוכחית של מערכת הזרימה ; 29 האקלימים של הפלייס טוקן : פלוביאלים ואינטרפלוביאלים ; 30 האקלים בהולוקן . 32 אופי הזרימה באזורים הצחיחים נגר מטר ; 35 ( run-off ) הזרימה הנחיית ועוצמתה באיזור הצחיח למחצה ; 37 הזרימה באיזור המדברי ; 38 פעילותם הסחיפתית של המים הזורמים באיזור הצחיח ; 40 הדינאמיות של השטפונות . 42 מקורות מי התהום הרקע הגיאולוגי לקיומם של מאגרי מי התהום באיזור הצחיח ; 43 סלעים כמאגרי מים . 43 ' מלכודות' של מי תהום התהוות עתודות מים תת קרקעיות באיזור הצחיח ; 48 המחזור ההידרו לוגי ומאזךהמים . 49 קרקעות האיזור הצחיח התהוות ומיון קרקעות באיזור הצחיח ; 50 התפתחות הקרקעות באיזור הצחיח למחצה ; 51 השימוש והשימור של קרקעות האיזור הצחיח . 52 בעיות הצומח 54 תגובות פיסיולוגיות של האדם על הסובב הצחיח 56

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר