מחקרים ותעודות

עמוד:ד

Micha Josef Berdyczewski Studies and Documents Edited by Avner Holtzman הספר ראה אור בסיוע : בית שלום עליכם , תל אביב ; מכון ליאו בק , ירושלים מסת"ב ISBN 965-432-776-8 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תשס"ב סודר ונדפס בדפוס גרפית , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem , 2002 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר