יהודי אנגליה בחילופי זמנים

עמוד:4

Exile and Return Anglo-Jewry Through the Ages edited by David S . Katz and Yosef Kaplan המערכת המדעית פרופ' אברהם גרוסמן ( יו"ר , ( פרופ' ישעיהו גפני , פרופ' אריה גראבויס צבי יקותיאל , ד"ר ירחמיאל כהן , ד"ר משה רוסמן , פרופ' יעקב שביט מרכז המערכת : יצחק כהן המאמרים של רוברט סטייסי ויונתן ויטמן תורגמו על ידי אירית pro התקין והביא לדפוס : יצחק כהן מסת"ב ISBN 965-227-087-3 מספר קטלוגי Catalogue No . 185-354 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשנ"ד The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem 1993 אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת רשות בכתב מהמוציא לאור . דפוס 'גרפית' בע"מ ' ) גרף חן , ( ' ירושלים לוחות : מכון לאופסט שלמה נתן

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר