תוכן הספר

עמוד:6

פרק שישי : המערכה על גורל הפליטים היהודים שב'איזור הכיבוש האיטלקי' ( ינואר-פברואר 133 ( 1943 א . צעדי התגובה הראשונים של הגרמנים לנוכח מדיניות האיטלקים ; 133 .. ב . האיטלקים מתוודעים אל משמעות 'מדיניות הגזע' הגרמנית ; 137 .. ג . חידוש הגירושים מצרפת והתנגדות האיטלקים ; 143 .. ד . הגברת הלחץ הגרמני וביקור פון ריבנטרופ ברומא ; 149 .. ה . הערכות איטלקית למניעת הישנות פעולות הגירוש ; 156 .. ו . שלוש החלופות שעמדו בפני מוסוליני ; 162 .. ז . החלטות מוסוליני , גלגוליהן והשלכותיהן 165 . . פרק שביעי : 'משטרת הגזע' האיטלקית בניס בפעולתה ( מארס-יולי 174 ( 1943 א . כניסת המפקח לוספינוסו לתפקידו החדש ; 174 .. ב . מבצע העברת הפליטים היהודים למקומות יישוב בפנים הארץ : 180 .. ג . הגרמנים לוחצים לפתרון הבעיה 'בהתאם להשקפתם' ; 186 .. ד . היכן המפקח לוספינוסו ; 191 .. ה . הדיונים האחרונים עם שלטונות וישי על גורל היהודים בדרום צרפת ; 195 . . ו . פגישותיו של המפקח לוספינוסו עם הגרמנים ועם הצרפתים 198 .. פרק שמיני : ימי ממשלת באדוליו 25 ) ביולי8- בספטמבר 204 ( 1943 א . דאגה וכוננות מחשש שהאיטלקים יפנו את האיזור ; 204 .. ב . תוכנית האיטלקים להמשך מתן חסות ליהודים בדרום צרפת ; 211 .. ג . תוכניות לפינוי היהודים לצפון אפריקה או לשווייץ ; 214 .. ד . המשא ומתן עם הגרמנים ועם ממשלת וישי - הפרק האחרון ; 223 .. ה . עם בוא הקץ לשלטון הצבא האיטלקי באיזור 229 .. חלק שלישי תוניסיה ( יוני -1940מאי ( 1943 פרק תשיעי : הרקע הכללי 237 פרק עשירי : בצל מדיניות ממשלת וישי ( יוני -1940נובמבר 243 ( 1942 א . מפגש ראשון בין השלטונות האיטלקיים ליהודי תוניסיה ; 243 .. ב . החקיקה האנטי יהודית של ממשלת וישי והחלתה על יהודי תוניסיה ; 248 .. ג . ראשית ההתערבות של השלטונות האיטלקיים לטובת אזרחיהם היהודים ; 255 .. ד . שלב נוסף בחקיקה האנטי יהודית ותגובת האיטלקים ; 258 .. ה . הגרמנים מגלים עניץ בפרשת יהודי תוניסיה ; 267 .. ו . הפרק האחרון במשא ומתן על מעמד היהודים האיטלקים 270 .. פרק אחד עשר : תחת עולם של צבאות 'הציר' ( נובמבר -1942מאי 276 ( 1943 א . פלישת כוחות 'הצירי לתוניסיה והמחלוקת על חלוקת הסמכויות ; 276 .. ב . היהודים בתוניסיה : בין שבט לחסד ; 282 .. ג . יום השחרור והיום שלמחרת 292 .. סיכום 294 לוח האירועים - טבלת תאריכים משווה 304 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 327 מפתח מיער 343

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר