תוכן העניינים

עמוד:10

פרק רביעי : ' אינטרמצו' 267 — 264 אופוזיציה עצמית 264 הנביא המשורר כפתרון 266 פרק חמישי : פייטנים בריונים או פייטנים נגד בריונים 279 — 268 הפייטן הבריק נגד ביאליק 286 אצ"ג נגד שלונסקי 271 אצ"ג נגד המשוררים מטעם 274 התמצית הפוליטית והמבנה הספרותי 276 פרק ששי : ההתקבלות הפוליטית ופתרונה הספרותי 291— 280 הפייטן הבריון וקוראיו 280 ' הנביא החמוש' 283 פואטיקה הטרוגנית 286 שירה ופובליציסטיקה 289 חלק רביעי : השיר הפוליטי של מאורעות תרפ"ט פרק ראשון : מבוא פוליטי לשירת המאורעות 298 — 295 אירועים ופירושם 295 התגובות למאורעות ושורשיהן האידיאולוגיים 296 פרק שני : התגרות וראוותנות כנושא פוליטי 307 — 299 שירים ערב המאורעות 299 ראובני ו'מלחמת ירושלים' 300 הוויכוח סביב 'מלחמת ירושלים' 303 פרק שלישי : ' שירת העבודה' והמאורעות 321— 308 הבלדה על 'בני חולדה' 308 ' על הרי גלבוע' כשיר פוליטי 310 פוליטיקה זהירה 312

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר