תוכן העניינים

עמוד:8

פרק שמיני : ניצנים ועיתוים 135 — 133 חלק שני : התגבשות השיר הפוליטי בארץ ישראל פרק ראשון : ' חזון אחד הלגיונות' כפואמה פוליטית 155 — 139 הפואמה והמשבר 139 מחאה בין אחים 142 פוליטיקה משיחית 145 פשטם בין ימין לשמאל 148 לגיון ופרולטריון 152 פרק שני : מן הפובליציסטיקה אל השיר הפוליטי 163 — 156 הכמיהה לפובליציסטיקה לאומית 156 בין שירה לפובליציסטיקה 159 אל השיר הפוליטי 161 פרק שלישי : ' חזון אחד הלגיונות' לעומת 'מסדה' 184 — 164 קווים להשוואה 164 ערעור 'קשר התוגה' 167 בין מסדה למצדה 170 קומפוזיציה וביוגרפיה קולקטיבית 173 הדובר של חזון אחד הלגיונות וגלגוליו 176 שני אקספרסיוניסטים במפנה היסטורי 180 פרק רביעי : דובר ופוליטיקה במפנה היסטורי 192 — 185 בין נביאים לפייטנים 185 נביא ופייטן בשירת אצ"ג 189 פרק חמישי : מטאפורה ופוליטיקה במפנה היסטורי 201— 193 המטאפורה הצבאית 193 מטאפורה משיחית 196 סנבלטים 200

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר