כנישתא מחקרים על בית הכנסת ועולמו 3

עמוד:ד

המערכת דוד אדן-ביוביץ , בנימין בר-תקוה , אפרים חזן , יעקב שפיגל , דניאל הספר יוצא לאור בסיוע : בית הספר לחינוך , אוניברסיטת בר-אילן קרן סגן הנשיא למחקר הקתדרה לתלמוד ע"ש זלמן וליאה גספר , אוניברסיטת ברמסת"ב 965-226-326-5 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן אין להעתיק קובץ זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני מגנטי או מכאני ( לרבות צילום , מזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל - תשס"ז דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר