תוכן העניינים

עמוד:ח

פרק שמונה עשר : מוסדות חינוך 230—213 מוסד החינוך כנושא ערכים — המשפחה ובית הכנסת כמוסדות חינוך — ההכשרה לחיי המעשה —ה'חדר' וקיומו הכלכלי — הפיקוח הציבורי על ה'חדר' — תוכן הלימודים — הישיבה וראש הישיבה — האופי העל קהילתי של הישיבה — דרך הפלפול וה'חילוקים' — התוארים 'חבר' ו'מורנו' — הרב כמייצג ערכים — מיעוט דמותה של הישיבה בסוף התקופה . סרק תשעה עשר : דירוג החברה ותמורותיו 243—231 התפיסה הפונקציונאלית של החברה — דיפרנציאציה ריבודית — התוקף הפוליטי כבסיס ריבודי— היעדר גיבוש מעמדי — התוקף הכל כלי ואי יציבותו — ייחוס אבות ולמדנות כערך ריבודי — ריכוז ערכי הריבוד — מתיחות בין נושאי הערכים — הערכים כתחליפים זה לזה — דרגת המוביליות של החברה . חלק שלישי : ראשית ההתפוררות פרק עשרים : מאורעות ותהליכים 261—247 שינויים בתחום החברתי והרוחני — התגובות למאורעות ת '' ח תס'' — תנועת שבתי צבי — כת השבתאים ואופיר , הסוציולוגי — זיקת התנועה לת"ח ת"ט — הכול לאומיות של המאורע — הקשר לקבלה הצפתית — התפקיד הדתי של המצוות המעשיות על פי הקבלה — הפוריות הרימו אלית של הקבלה — האליטה הדתית של המקובלים — הפילוג שבין האליטה לבין המון העם . סרק עשרים ואחד : משמעותו של המפנה 270—262 בין התנוונות למפנה — החברה המסורתית בגלגוליה — המיוחד שבחסידות ובהשכלה — תלות ההשכלה בגורמי חוץ — תלות החסידות בקבלה ובשבתאות — ההתערערות הסוציאלית של החברה — המשבר של מוסדות התורה — משמעות התלות בתנועות הקודמות — הדתיות הכאריםמאטיח וכוח ההפקעה שלה . פרק עשרים ושניים : המעבר לחסידות 283—271 החסידות העממית — אישי התנועה — הבעשיט — התפשטות התנו עה — הסייג כלפי החסידות הקבלית והשבתאות — יחסי גומלין בין הצדיק וההמון — השינויים בנוהג הדתי —היחס להלכה ולנושאיה — העדה החסידית והיקפה — ההתנגשות עם נושאי המסורת — התרופפות המשפחה—ההשפעה על המנטאליות היהודית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר