הערות המערכת לכרך ב

עמוד:7

ה ע רות המ ע רכת לכרך ב כרך זה מכיל את תרגום המחברות ( ה"ספרים 10 - 6 ( " של יומני הרצל , בהמשך לכרך א , המכיל את המחברות 1 עד . 5 הרצל רכש את המחברות 1 עד 9 עוד בהיותו בפאריס , בשנת , 1895 לפני שהתחיל בכתיבת היומן . הן מכילות 280 עמודים כל אחת , בפורמאט 11 \\ % ס"מ . המחברות 10 עד 18 נקנו בווינה . הן מכילות רק 128 עמודים כל אחת , והפורמאט שלהן קטן יותר . ( 22 x 14 ) הכרך הבא , אחרון הכרכים של ספרי היומן , יכיל את המחברות הנותרות , 11 עד . 18 המחברות ( ה"ספרים ( " שבכרך זה ובכרך הבא מכילות טיוטות של מכתבים רבים אל הסולטאן ואל ראשי מדינה ואנשי ביניים , ויש בהן אפוא מחיקות לא מעטות של נסיונות ניסוח . ואריאנטים אלה של הטקסט וכן פרטים נוספים על צורתן הפיסית של מחברות היומן המקוריות , ניתנים במהדורה הגרמנית של היומנים שבהוצאת אולשטיין פרופילאן , שיצאו בשני כרכים ( כ 2150 עמודים ) בברלין בשנים * . 1985-1984 כנאמר בפתח דבר בכרך א של המהדורה העברית שלפנינו , לא שאפנו להוצאה אקדמית מדוקדקת דוגמת ההוצאה בשפת המקור . הסתפקנו בהבהרת הטקסט בהערות וכן בביאורים של ביטויים מסוימים ובתרגום ביטויים שלא בגרמנית בטקסט עצמו . כן צירפנו נספחים לנוחיות הקורא . כרך א כולל את המבוא של הפרופסור שלמה אבינרי לשלושת הכרכים , הסבר על מבנה ההסתדרות הציונית וכן לוח תאריכים לחיי תיאודור הרצל ופעולותיו עד אוקטובר . 1898 בכרך שלפנינו אנו משלימים את לוח התאריכים עד אפריל , 1902 כלומר עד לאירועים הכלולים ב"ספר" העשירי של היומן , המסיים את הכרך הזה . Theodor Herzl , Z / o' 7 wtoc /?« Tagebuch [ Band 1 ] 1895-1899 , [ Band 2 ] 1899-1904 , In Zusammenarbeit mit Daisy Chaya Harel Bearbeitet von Johannes Wachten Manfred Winkler . Berlin , 1984-1985 . Ines Rubin Sofia Gelman Tycho שני הכרכים האלה הם חלק ( כרך שניים ושלושה ) משבעה כרכים של יומנים ומכתבים של הרצל : Hermann Theodor Herzl , Briefe und Tagebiiecher . Herausgegeben von Alex Bein Julius H . Schoeps . Berlin , 1983-1997 . Moshe Schaerf Greive

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר