עניין היהודים ספרי יומן 1898 - 1902

עמוד:4

WORLD ZIONIST ORGANIZATION T HE C ENTRAL Z IONIST A RCHIVES Documents o n the History o f Zionism Editorial Committee Michael Heymann * Yoram Mayorek ? Josef Wenkert Theodor Herzl * Die Judensache ( The Jewish Cause ) Diaries 1895-1904 Volume Two : October 1898 - April 1902 Hebrew Translation : Josef Wenkert Editorial Notes : Michael Heymann עיצוב גרפי : תחיה רוזנטל הבאה לדפוס : עטרה קליגמן מסת"ב ISBN 965-342-732-6 © כל הוכויות שמורות למוסר ביאליק ירושלים ולהוצאת הספריה הציונית , תשג"ט סודר ונדפס ב'ארט פלוס , ' ירושלים Printed in Israel , 1999

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר