תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים על ספרות הפולמוס בין החסידים והמתנגדים מבוא כללי ןעמ' [ 26—15 זמיר עריצים וחרבות צורים , תקל"ב מבוא , ? , 27 עער הקונטרס , 1 36 כתב א , 1 37 כתב ב , 44 ו כתב ג , 150 כתב ד , 158 כתב ה , , 62 כתב ר , . 64 כתב ז , 67 איגרת מקהל וילנא לקהל ברודי בדבר שריפת הקונטרס זמעוח"צ [ תקל '' ג ] מבוא , > 70 האיגרת , 71 גביית עדויות על מעשי החסידים בשנים תקל'ב , תקל'ד מבוא , ; 75 גביית העדויות , 78 איגרתו של ר' שמואל שמלקי מניקלםבורג לקהל ברודי ( תקל '' ב ז ) מבוא , 184 האיגרת , 85 איגרותיהם של ר' מנחם מנדיל מוויטבסק 81 אברהם מקאליסק , מארץ ישראל לחסידיהם ברוסיה [ תקל'ח ] מבוא , 89 ו איגרתו של ר' מנחם מנדיל מוזיטבסק אל רבני וואהלין , ליטא ורייסין , ! 90 איגרתו של ר' מנחם מנדיל מוויםבסק לחכמי וילנא , שנת תקל-ח , 193 איגרת מר' אברהם מקאליסק לחסידי סמיליאן , 98 חרם וילנא' כ' מנחם אב תקמ '' א מבוא , 1 101 חרם וילנא — נוסח כת '' י ר' שלמה דובנא , 102 קול קורא מקהל וילנא , מנחם אב תקמיא מבוא , ; 105 קול הקורא , 106

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר