חסידים ומתנגדים

עמוד:4

MORDECAI WILENSKY HASIDIM AND MITNAGGEDIM A study of the controversy between them in the years 1772-1815 Volume / מהדורה שנייה , מורחבת ומתוקנת , תש"ן הדפסה שלישית , תשס"ה Second edition , enlarged and revised , 1990 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק . ירושלים תש"ל נדפס בדפוס גרפית , ירושלים Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1970 Printed in Israel

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר