היסטוריה ואפוקליפסה דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה באירופה ובאמריקה