דבר המערכת חורבות הזיכרון

עמוד:13

דבר המ ע רכת חורבות הזיכרון ב ' מהלך מאבני מאה היסוד השנים של האחרונות התחייה הלאומית הפכה הארכיאולוגיה היהודית . גישתה המקראית המקצועית לאחת ויכולתה לשחזר את תולדות ישראל בעת העתיקה תרמו לשכנועם של רבים בעולם שהמקרא איננו רק מיתוס , אלא תיעוד אותנטי המשקף פרקים חשובים בקורות העם . ואולם כיום ניצבת הארכיאולוגיה המקראית על פרשת דרכים . אסכולה חדשה של חוקרי מקרא , היסטוריונים וארכיאולוגים מציעה פרשנות חדשה לממצאים בשטח , וטוענת שכמעט כל אחד מן הסיפורים החשובים בספר הספרים הוא רובו ככולו בדיה . תשומת לבם של החוקרים החדשים הופנתה לאחרונה בעיקר אל ממלכת דוד ושלמה , שקיומה נחשב עד לא מכבר לעובדה מוכחת מעל לכל ספק . על פי התיאוריה החדשה , ממלכה זו לא הייתה ולא נבראה . הערעור על קיומה ההיסטורי של הממלכה המאוחדת אינו רק עניין לאנשי אקדמיה . תקופת מלכותם של דוד ושלמה היא התקופה המעצבת בהיסטוריה המדינית היהודית , והיא מקבילה בחשיבותה לדמוקרטיה האתונאית או לראשית ימיה של הרפובליקה הרומית בתולדות המערב . יש לה , כמובן , מעמד של סמל ; אך כמו כל סמל חשוב , היא מקפלת בתוכה גם תקווה לעתיד : התקווה שהעם היהודי ישוב להיות עם מאוחד מבחינה פוליטית ודתית , עם עצמאי ורב עוצמה אך גם נעלה מבחינה מוסרית ותרבותית . הטענה שלפיה ממלכה זו לא הייתה אלא פנטזיה ספרותית שנבדתה בידי מחברים מאוחרים למטרות פוליטיות , חייבת להטריד אפוא לא רק ישראלים , אלא את כל מי שהמקרא הוא חלק מרכזי ממורשתו התרבותית .

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר