מכתבים

עמוד:9

בין היהודים למין האנושי והן להבנת הפרשנות שאנו נותנים למשפט הספציפי שלנו" " ) ספר בראשית והחוק הטבעי , " תכלת , 14 אביב התשס"ג . ( 2003 / במסגרת טיעונו דן נובק בשבע מצוות בני נוח ובייחוד בהיבטים האוניברסליים של שלוש מהן : איסורי עבודה זרה , גילוי עריות ושפיכות דמים . ברצוני להתמקד במסקנות הבעייתיות של נובק בכל הנוגע לאיסור גילוי עריות . הרעיון היהודי שביסוד איסור זה , לדעת נובק , הוא החשיבות העליונה של המשפחה כתא הבסיסי של הקהילה . לאור חשיבות זו מתבקש גידורה של המיניות לצורך העמדת צאצאים ובניית המשפחה בלבד . האוניברסליות של איסור גילוי העריות מתבטאת , על פי נובק , בכך שכל קהילה הנשענת על התא המשפחתי צריכה להגביל את ביטויי המיניות על מנת לשמר את זהותה . נובק מבקר קשות הן את המתירנות המינית במערב אירופה והן את המתירנות המינית בקרב היהודים . הגישה האוניברסלית שנקט נובק בתחילת המאמר , זו החותרת להציג את עם ישראל כחלק ממשפחת העמים , הובילה אותו לא רק לרעיון פרטיקולרי לאומי , שהוא מתקבל על הדעת , אלא גם לדחייה של ערכי יסוד כמו מעמד האישה דחייה שלטעמי אינה מתקבלת על הדעת . איסור גילוי עריות קשור אמנם למעמדה המרכזי של המשפחה בעולם היהודי , אך הוא גם נוצל בידי רבנים בכל הדורות להותרת האישה בשולי החיים החברתיים והדתיים של העם . ההרחקה מן העריות הביאה , למשל , לאיסור הסתכלות בנשים ( תלמוד בבלי , שבת סד ע"ב ) ואיסור שמיעת קול אישה או חשיפת שער ראשה ( תלמוד בבלי , ברכות כד ע " א ) - דרישות שפגעו מאוד ביכולתן של הנשים להיכנס למעגל החיים של הקהילה . יש , ללא ספק , חיבור הדוק בין איסורי העריות לסוגיית הצניעות וקשה , אם לא בלתי אפשרי , להפריד היום בין האיסור המקורי להשלכות הקשות שהיו לו על מעמד האישה במשך הדורות . אחד מן האתגרים היהודיים הגדולים בימינו הוא מציאת הדרך לשמר את התרבות היהודית ( וזה כולל מציאת בן זוג יהודי ) תוך שמירה על ההישג הגדול של שיפור מעמד הנשים בחברה . לאתגר הזה שני פתרונות קלים - האחד , פתרונו של נובק והוא כולל בתוכו מניה וביה גם פגיעה קשה במעמד האישה , והאחר , בחירה בחיים במדינת ישראל , אשר בה , לפחות בשנים הקרובות , אנו פטורים מן הקונפליקט בין המתירנות המינית לקיומו של העם היהודי . יאיר אלדן ירושלים יהדות אמריקה לעורכים , סמואל פרידמן כותב על הצלחת החברה האורתודוקסית בארצות הברית , ועל המאבקים בין שני קצות הקשת היהודית אמריקנית הקצה המסורתי והקצה המתבולל ( ראה סקירתו של ג ' ף יעקובי על ספרו של סמואל פרידמן יהודי עד יהודי "יהדות אמריקה ? סוף הסכסוך , " תכלת , 14 אביב התשס"ג . ( 2003 / על פי פרידמן , הקבוצות השונות של יהודי ארצות הברית העבירו את עשר או עשרים השנים האחרונות בגיבוש גרסאות

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר