תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן mc | nui 7 ....... r פרק ראשון : nPTmn nmn בתחום ההתפתחות החברתית בגיל הרן 17 הקדמה : ההיסטוריה של המחקר בתחום ההתפתחות החברתית בגיל הרך 18 ו . תיאוריות מפרספקטיבה פסיכואנליטית-רגשית 20 . 2 תיאוריות מפרספקטיבה קוגניטיבית-התנהגותית 33 . 3 תיאוריות מפרספקטיבה קוגניטיבית-קונסטרוקטיביסטית 36 . 4 כיווני מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית-חברתית 46 . 5 הגישה הפרשנית 49 פרק שני : התפתחות חברתית במסגרת המשפחה 55 , 1 מפגש חברתי ראשון : יחסי אם-תינוק בשנת החיים הראשונה 56 . 2 הקניית מיומנויות חברתיות על ידי ההורים 80 פרק שלישי : בניית עולמם החברתי של ילדים ביחסיהם עם עמיתים 115 . 1 שנת החיים הראשונה 118 . 2 המחצית הראשונה של שנת החיים השנייה 122 . 3 המחצית השנייה של שנת החיים השנייה 130 . 4 שנת החיים השלישית 143 . 5 גיל הגן 3 - עד 5 שנים 150 . 6 הבדלי מגדר בגיל הרך 159

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר