הקדמה

עמוד:14

צדוק מאוניברסיטת תל–אביב . התעודות הן מסוף מאה ח ועד ראשית מאה ה לפסה “ נ . תעודות אלו שימשו חומר גלם לדיונים ולניתוחים בגוף המונוגרפיה . נוסף על התודה שאני חייב לכל אלה שנעזרתי במחקריהם ולרבים מעמיתיי , רצוני להודות במיוחד לעמיתי רן צדוק על שתרגם את התעודות האכדיות הנוגעות לנושא הספר ( ראו נספח . ( זו תרומה חשובה המביאה לידיעת הקורא העברי אוסף של תעודות מקוריות בתרגום עברי שנעשה בידי בר סמכא . כן נתונה תודתי לעמיתיי פרופ ‘ גרשון גליל , פרופ ‘ אוריאל רפפורט , פרופ ‘ נילי שופק , פרופ ‘ יאירה אמית וד “ ר יונתן בן דב על ליבון משותף של סוגיות אחדות הפזורות בפרקים של הספר . כן חייב אני תודות לישראל רונן על העריכה הלשונית , לנוגה יוסיפוביץ על עבודת הכרטוגרפיה ולדוד גוטסמן על עריכת הספר , הבאתו לדפוס והוצאתו לאור . יבואו על הברכה המוסדות שבאדיבותם וברשותם צורפו האיורים לספר . הספר הוצא לאור בסיוע הקרן הלאומית למדע ובעזרת אוניברסיטת חיפה . ועם זאת , והדבר מובן מאליו , האחריות המלאה לשגיאות ולטעויות היא שלי בלבד . 8 . 2 . 2009

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר