תוכן העניינים

עמוד:8

פרק עשירי : קשרי הגולים עם ארץ–ישראל 449 מבוא 449 . 1 גולי ישראל “) עשרת ( ”השבטים בידי אשור 451 . 2 קשרים של גולי יהודה עם אחיהם ביהודה עד הכרזת כורש 458 . 3 יחסים וקשרים של הנשארים בגולה עם אוכלוסיית יהודה ובנימין “) בני ( ”המדינה בימי שיבת ציון ( ימי זרובבל , יהושע , חגי וזכריה , מחצית שנייה של מאה ו לפסה “ נ ) 473 סיכום 479 פרק אחד–עשר : היטמעות מול הישרדות : בין גולי ישראל לגולי יהודה 481 מבוא 481 . 1 גורמים חיצוניים 484 . 2 גורמים פנימיים 492 סיכום 509 פרק שנים–עשר : תפיסת הגלות במקרא 513 מבוא 513 . 1 החטא ועונשו צידוק הדין האלוהי ( תיאודיציה ) 516 . 2 הגלות מוות , מר ממוות ותחליף למוות 518 . 3 הגלות קללה 521 . 4 הגלות עבדות , בית כלא , שבי , חולי , עוני ומחסור 522 . 5 הגלות עבודת אלילים וניתוק הקשר עם ה ‘ 524 . 6 הגלות “ קץ בא בא הקץ” ( יח ‘ ז ( 6 או ערובה לגאולה ? 525 . 7 תכלית ההגליה והגאולה 534 . 9 סיכום 540 סיכום 545 נספח : מקורות לתולדות גולי ישראל ויהודה באשור ובבבל ( מאות ח-ו לפסה “ נ ) תרגם ר ‘ צדוק ; ערך ב ‘ עודד 555 חלק א : ‘ מקורות לתולדות גולי ישראל ויהודה באשור ( מאות ח-ז לפסה “ נ ) 557 חלק ב : ‘ מקורות לתולדות גולי יהודה בבבל ( מאות ז-ו לפסה “ נ ) 571

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר