שיחה עם פרופסור שמואל נח אייזנשטדט

עמוד:3

שיחה עם פרופסור שמואל נח אייזנשטדט כרמי דניאל ואמיר פלג לקראת הגיליון הראשון של ישראלים ביקשנו לראיין את פרופסור שמואל נח אייזנשטדט . אייזנשטדט נמנה עם המעטים אשר ליוו את החברה הישראלית מראשיתה ; הוא נולד בפולין 10–ב בספטמבר , 1923 ועלה ארצה בשנת . 1935 את התואר דוקטור קיבל אייזנשטדט מן האוניברסיטה העברית בשנת . 1947 הוא בכיר ובחיר הסוציולוגיה הישראלית ; הוא ממקימי המחלקה הראשונה לסוציולוגיה בישראל , באוניברסיטה העברית , מיד לאחר מלחמת העצמאות . כעבור שנה ירש את פרופסור מרטין בובר והיה לראש המחלקה לסוציולוגיה ; במשרה זו כיהן במשך שני העשורים המעצבים של החברה הישראלית , עד שנת . 1969 בהנהגתו הייתה הסוציולוגיה לענף מחקרי ולימודי בישראל , וכמה מפרסומיו , כגון קליטת עליה : מחקר סוציולוגי והחברה הישראלית : רקע , התפתחות ובעיות קיבלו מעמד של טקסטים מכוננים במחקר הישראלי . פרופסור אייזנשטדט נחשב אבי הגישה הפונקציונליסטית הישראלית . גישה זו רואה בחברה מערכת דמוית אורגניזם , שכל חלקיה פועלים , או אמורים לפעול לפחות , במשולב לשם השגת מטרותיה הכלליות של החברה . לכידותה של המערכת החברתית , ובעקבותיה גם יכולתה של החברה להשיג את מטרותיה , תלויות בהפנמת ערכיה של החברה על ידי כל אחד מן הפרטים המרכיבים אותה . במילים אחרות , החברה תלויה בקיומו של קונצנזוס אידאולוגי . בשנים האחרונות פרופסור אייזנשטדט חוקר כמה מהנושאים האקטואליים ביותר בחברה הישראלית כיום , מהסבר 1 אייזנשטדט , שמואל נח , קליטת עליה : מחקר סוציולוגי , הסוכנות היהודית לארץ ישראל , ירושלים . 1952 2 הנ"ל , החברה הישראלית : רקע , התפתחות ובעיות , מאגנס , ירושלים . 1967

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר