אנליזה ארגונית

עמוד:2

תמונת השעי : חנן שפיר עריכת לשון : דלית רביד עריכה גרפית : ערן צירמן מזכירת המערכת : הדרה שפיגל-עמנואל המערכת המ"סדת : גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק טלי קרינסקי כתב העת יוצא לאור על ידי "צפנת" - מכון למחקר ולייעוץ ארגוני כתובת המערכת : ת"ד , 8515 ירושלים 91083 טל' 02-6791555 . 'VpS ; 02-6782887 : E-mail : zofnat @ netvision . net . il ISSN 0793-7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר