מבוא

עמוד:10

טונות הסאסאניים . ייחוסם של ראשי הגולה על בית דוד שיווה להם הוד ותפארת , מעין זכר למלכי יהודה לפנים וסמל ותקווה לעתיד לבוא . אולם ראשות הגולה היתד . רק מרכז כוח אחד , אם כי חשוב מאוד , בין מרכזי כוח חברתיים אחרים . מכל מקום , למן המאה השלישית התחילו חכמי ההלכה לתפוס מקום בולט והולד בהנהגת העדה היהודית בבבל . תחילה בקרב חוג תלמידיהם וקהל בעלי הבתים שומעי לקחם , עובר בהנהגה המקומית , ולבסוף הם עולים לאט לאט לדרגת מנהיגים מוכרים על ידי כלל העדה היהודית , באופן שאף ראשי הגולה היו מוכרחים לשתף עמהם פעולה . המקורות מלמדים אותנו על התעצמות בין ראשי הגולה לבין אמוראי בבל . אחד מסימניה הבולטים להתעצמות זו היא העובדה , שאחדים מן האמוראים עמדו בקשרים ישירים עם מלכים ועם אנשי החצר של מלכות פרס . כלומר , לעתים עלו האמוראים לדרגת מנהיגים , שהיו מייצגים את העדה היהודית לפני השלטונות , ועל ידי כך חדרו לתחום סמכותם המוכרת והמקובלת של ראשי הגולה . אין אפוא לראות באמוראים ראשי ישיבה ודיינים ומורי הוראה בלבד , אלא מנהיגי הרבים , שפעלו בתחומים מדיניים ומינהליים . מובן שגם בפעילותם זו פעלו כמנהיגי ציבור , שעיקר עניינם בלימוד תורה ברבים ובהדרכת הציבור ברוחה . ספר זר . עוסק בעיקרו בתיאור דרכי צבירת הכוח הכלכלי של אמוראי בבל . אכן שכבת החכמים מתוארת בו בעיקר כקבוצת עילית בעלת עוצמה כלכלית , ואילו כוחה הערכי והסולידארי לא באו בו לידי ביטוי הולם , אלא כאן וכאן ובדרך הילוכנו , באופן שהאמוראים בבבל מתוארים כאן תיאור חלקי בלבד . דבר זד , יבוא על תיקונו בכרך אחר , שעיקר עניינו תיאור כוחם הערכי של אמוראי בבל בעוד ההיבטים הכלכליים יהיו טפלים לו . ואשר למעמדם החברתי ולרגשי הסולידאריות שבין אמוראי בבל לבין בני עדתם , הללו יידונו בכרך נפרד . והרי סדר הפרקים שבספר זה ; חמשת הפרקים הראשונים דנים בהכנסותיהם העיקריות של האמוראים בבבל . הפרקים שישה , שבעה ושמונה עניינם תיאור עיסוקיהם הכלליים מזווית ראייה מסוימת , שיש בה כדי להעשיר את ידיעותינו על מצבם הכלכלי של אמוראי בבל . בפרק התשיעי ובפרק העשירי נבדקת רמת מחייתם . הפרק האחד עשר דן בבעיה מרכזית אחת — בדחף של הפעילות הכלכלית הענפה והערה של האמוראים בבבל . לבסוף באים שלושה נספחים , הדנים בשאלות מיוחדות , שיש להן קשר ענייני לכמה בעיות שהועלו בספר זה , אלא ששילובם בגוף הספר היה מכביד מאוד על הקורא . אמת , תיאור מעמדם הכלכלי של אמוראי בבל בספר זה לוקה בחסר . פרקים שלמים , השייכים לנושא , אין עליהם עדות במקורות . אולם אפשר ואפשר שמקור זה או זה נעלם מעיני המחבר , אם בשגגה ואם משום 'קוצר . 'המשיג הקורא אף

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר