הקדמה

עמוד:13

השימוש בשם התואר . "מסורתיים" לצורך הדיון הרחב בשיח המודרניזציה ובהשלכותיו על שדה המחקר שעסק בזהויות היהודיות של הישראלים , מסגרת תאורטית זו מעמידה בפני ה"מסורתיים" תכנית ברורה למדי באשר לעתידם . תכנית זו מצפה מהם - אם לא דורשת , מפצירה בהם ומעודדת אותם ( דרך מוסדות המדינה , שקיבלו את תזת המודרניזציה כקו המנחה לפעולתם ) - שיבחרו באחת משתי האופציות הקוטביות ( כלומר שיהפכו ל"דתיים" או , ( "חילוניים"ל ובתוך כך ירוקנו את הקטגוריה המסורתית מתוכן דמוגרפי ומשמעותי כאחד . הבעייתיות שצומחת מהשימוש בשם התואר "מסורתיים" על ידי מי שמבקש ללמוד את זהותם של אלו באופן חיובי , כזהות עצמאית , בעלת תוכן ומשמעות שאינם בהכרח תלויים בציר הדו קוטבי של "השסע , "הדתי החילוני צריכה אם כן להיות ברורה . אדרבה , כפי שאדון להלן , השדה התאורטי , העוסק במסורת ובמסורתיות , נוטה אף להגביר את הבלבול , כשהוא מציג שימושים שונים , סותרים אפילו , במושג " . "מסורתיות איני מתכוון להתיימר ולהציע כאן שם חדש שיהיה "נכון . "יותר משימה זו היא מעבר למטרותיי כאן . יתר על כן , המציאות החברתית שעליה מסתמך ספר זה מדגימה בבירור שרבים מקרב יהודי ישראל אכן בוחרים בתווית זו , ומטעינים אותה במטען ערכי ומשמעותי רב משקל . גם אם מקורו של השם בעייתי , הרי אפשר לתאר מעין תהליך של , "ניכוסו" והטענתו במשמעות חדשה וחיובית . בו בזמן , אציע כאן דרך אפשרית , גם אם אינה מושלמת , להתגבר על הקושי הטמון בשימוש בתגית זו . להלן אבכר להעדיף את שם העצם , "מסורתים" כמזהה קבוצת השתייכות וזהות , על פני שם התואר , "מסורתיים" המכוון לאותה תכונה של קדם מודרניות כמאפיינת קבוצה ייחודית זו . ברוח זו , אגב , השימוש בשם העצם "חילונים" תפס שבת בשיח הציבורי בישראל , והוא מועדף לרוב על פני שם התואר " . "חילוניים המסורתיות כבחירה מודרנית בזהות טענתי המרכזית בספר זה גורסת שבחינה חיובית , אמפתית ובו בזמן ביקורתית , של עולם המשמעויות הנקשר בזהות המסורתית והנבנה סביבה , מאירה בבירור דווקא את אופייה המודרני של זהות זו , ואת מימד הבחירה הדומיננטי שעליו היא מבוססת . ככזו , מציגה הזהות המסורתית חלופה מרתקת ופורה לדיכוטומיה דתי חילוני , בכך שהיא מציעה דגם של מודרניות שאינה בהכרח מלווה בחילון , לפחות לא חילון מלא של כלל

מכון שלום הרטמן

אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

כתר ספרים (2005) בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר