הקדמה

עמוד:10

הם אינם אלא חיובים שהפרתם נידונית לפי אותם הכללים והעקרונות שכל דיני החיובים נידונים לפיהם . אבל משידועים עקרונות שיטת המשפט שבתלמוד בשלמותה , ידועה גם הדרך , לרוצים לחדור להבנת הלכות התלמוד ומשנות התנאים והאמוראים , שבח הם יכולים למצוא את טעמי ההלכות ואת מקומן בשיטה כולה . ספר זה הוא על דיני הראיות ולא על דיני עדות בלבד , שכן , הוכחה לאמיתותן של עובדות ויחסי ממון , יש לא רק בדברי עדים אלא גם בטענות בעלי דינים , בחוקות , בשטרות , באומדנות ובדרכי ראיה אחרות , כמו שיתבאר למעיין .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר