הראיות בדיני התלמוד

עמוד:4

Evidence in Talmudic Law by SHALOM ALBECK הספר יוצא לאור בסיוע קרן מורי לזרוף למשפט עברי מסת"ב ISBN % 5-226-073-8 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר-אילן , רמת גן נדפס בישראל — תשמ"ז Copyright by Bar-Han University Printed in Israel 1987 דפוס דף נוי , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר