שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים

עמוד:2

המחקר בוצע בסיוע קרן הזיכרון לתרבות היהודית מסת"ב 3 098 226 ISBN 965 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן סודר בדפוס "טכנוסדר" ת"א , תשמ '' ט

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר