שקיעים מתרגומי המקרא הארמיים

עמוד:4

המחקר בוצע בסיוע קרן הזיכרון לתרבות היהודית הכרך יוצא לאור בסיוע הקתדרה לפרשנות המקרא ע"ש הרב מסת"ב 965-226-034-7 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , נדפס בדפוס קואופרטיבי 'אחוה' ירושלים תשמ"ג

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר