הקדמה

עמוד:12

את הדיונים המרובים על נושאים וענינים שונים , שהיו טעונים בירור וליבון , ושיש בהם נגיעה לסוגיות שונות בפרשנות המקרא היהודית בימי הבינים . ספר זה נכתב בין כותלי ה'מכון לתולדות חקר המקרא , 'היהודי שליד המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן . הודות לכך נסתייעתי בעזרי המחקר הטובים המצויים בו , וזכיתי לעזרתם של כמה מעובדיו . ראש לכל , חב אני תודה גדולה לידידי ועמיתי ד" ר מערבי פרץ , אשר תירגם למעני את הטקסטים הערביים המרובים שנזקקתי להם , ואשר מיהר לסייע לי בעין טובה ובנפש חפצה כל אימת שנזקקתי לעצתו . יישר חילו לאורייתא , ויזכה לראות במהרה בפירסום פירושי ר' יהודה אבן בלעם , אשר על ההדרתם ותירגומם הוא שוקד בצוותא עם פרופ' משה גושן גוטשטיין . רבה תודתי גם לגב' הרצליה וגנר , תלמידת התאר השני ועובדת המכון , על העזרה הגדולה והמיומנת שהגישה לי בכל שלבי החקירה , הכתיבה וההבאה לדפוס . היא היא שמצאה את השריד והסבה את תשומת לבי לייחודו . יישר כוחה ! תודה חמה מגעת לגב' אסתר וייס , בוגרת המחלקה ומזכירת המכון , על אשר נענתה לכל בקשותיי בנאמנות , בקפדנות ובהבנה . מעבר לתועלת הממשית הרבה , הביא לי שיתוף הפעולה המסור והלבבי לו זכיתי מצד שלשת אלה סיפוק נפשי רב . תודתי שלוחה לידידי מר מנחם סילבר , על שהואיל להעמיד לרשותי את טיוטת מהדורתו לפירוש ראב"ע לתהילים א"מ- 'א . חילופי הגירסאות למזמורים אלה לקוחים , בדרך כלל , מן המנגנון שלו . כמו כן אני מודה להנהלת הספרייה העירונית בוירונה על הרשות לפרסם בזה את השריד r / r , 7 ששרד מן 'השיטה הראשונה' של פירוש תהילים לראב"ע . אל כתבי היד המרובים המצוטטים בספר הגעתי הודות לשירותיו הטובים של ה'מכון לתצלומי כתבי יד עבריים — בית הספרים הלאומי , 'והאוניברסיטאי והריני מודה בזה לעובדיו על עזרתם ואדיבותם . בע"ה , רמת גן , תשמ"ב אוריאל סימון

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר