הגיור הלכה ומעשה

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : קרן שמואל אטלס שעל יד האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות הקתדרה למשפט עברי ע"ש מורי לזרוף , אוניברסיטת בר אילן הקרן ע"ש הרצוג , אוניברסיטת בר אילן הדפסה שנייה תשס"ג 2003 — מסת"ב ISBN 965-226-154-8 כל הזכויות שמורות להוצאת אוניברסיטת בר אילן נדפס בישראל , תשנ"ד בדפוס 'גרפית' גרף דון' ) ( ' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר