תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שביעי צורות , מיקום ותנועה במרחב : מסווגים 7 . 1 126 ( classifiers ) מהם מסווגים ? 7 . 2 127 מתי משתמשים במסווגים ? 7 . 3 129 מסווגים בשפות מדוברות 7 . 4 134 סיכום 135 פרק שמיני סדר המילים 8 . 1 137 עקרון סדר הרכיבים : 'ענייךהמסר : מידע' 8 . 2 138 כיצד נקבע עניין המסר ? 8 . 3 141 סדר המילים בצירופי שייכות 8 . 4 142 'עניין המסר : מידע' בשפות אחרות 8 . 5 143 סיכום פרק תשיעי משפטי שלילה , שאלה וציווי 9 . 1 147 משפטי שלילה 147 9 . 1 . 2 מילות השלילה בשפת הסימנים הישראלית 9 . 1 . 3 ; 149 סיומת שלילה 9 . 1 . 4 ; 154 סימנים בעלי צורת שלילה מיוחדת 9 . 1 . 5 ; 155 כללי ההצטרפות של מילות השלילה 9 . 2 157 משפטי שאלה 9 . 2 . 1 159 המבנה הלשוני של משפטי שאלה 9 . 2 . 2 ; 159 משפטי שאלה בשפת הסימנים הישראלית 160 9 . 3 משפטי ציווי 9 . 4 166 סיכום 168 פרק עשירי מעבר לידיים : הבעות פנים בשפת הסימנים 10 . 1 170 איך שאנו אומרים חשוב לא פחות ממה שאנו אומרים : המבנה הפרוזודי של השפה 10 . 2 171 מבנה פרוזודי בשפת הסימנים 174 10 . 2 . 1 סוגי הבעות פנים ושימושיהם 10 . 2 . 2 ; 174 צירוף בו זמני של הבעות פנים 10 . 2 . 3 ; 179 חלוקת המשפט לרכיביו 180 10 . 3 הבעות הפנים כחלק ממבנה המילה 10 . 4 181 הבעות פנים כחלק מהמבנה המורפולוגי 10 . 5 183 הגייה 10 . 6 186 ( mouthing ) הבעות פנים לא דקדוקיות : רגשות 10 . 7 188 סיכום 189

הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר