שמעון שרביט: רשימת הפרסומים

עמוד:13

שמעון שיביט : רשימת הפרסומים א . ספרים . 1 לשון חכמים = ] יחידה 3 בקורס "פרקים בתולדות הלשון , [ "העברית האוניברסיטה הפתוחה , תשס"ב . . 2 מסכת אבות לדורותיה 1 מהדורה מדעית , מבואות ונספחים , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים תשס"ד . . 3 לשונה וסגנונה של מסכת אבות לדורותיה , הוצאת אוניברסיטת בן גוריון , באר שבע תשס"ו . . 4 פרקי מחקר בלשון חכמים , הוצאת מוסד ביאליק , ירושלים תשס"ח . . 5 בהכנה : פרקים בתורת ההגה של לשון חכמים . ב . עריכה . 1 [ עם מ"צ קדרי ] מחקרים בלשון העברית ובספרות התלמודית ( ספר זיכרון למנחם מורשת , ( רמת גן תש"ם . . 2 [ עם מ"צ קדרי ] מחקרים בלשון העברית לתולדותיה = ) בלשנות עברית ( 35-33 ( ספר יובל לגד בן עמי צרפתי , ( רמת גן תשנ"ב . . 3 מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה ( ספר יובל למנחם צבי קדרי , ( רמת גן תשנ"ט . ג . מאמרים . 1 "מילונה של מגילת , "הנחושת בית מקרא לא ( תשכ"ז , ( עמ' . 2 . 135-127 הערות למאמרי "מילתה של מגילת , "הנחושת בית מקרא לב ( תשכ"ח , ( עמ' . 3 . 151-150 הערות על , "דרמשק" בית מקרא לב ( תשכ"ח , ( עמ' . 4 . 152 "מסכת ביכורים על פי , "הגניזה ספר השנה של אוניברסיטת בר אילן ו ( תשכ"ט , ( עמ' . 5 . 32-22 "אור חדש על "אחד מי , "יודע ספר השנה של אוניברסיטת בר אילן ט ( תשל"ב , ( עמ' . 6 . 482-475 "הנוסח המזרחי של "אחד מי , "יודע תרביץ מא ( תשל"ג , ( עמ' . 7 . 429-424 "העדר ניגוד בין קמץ לחולם ובין סגול לפתח ( בכתב יד שהגייתו בבלית , " ( ספר זיכרון לחנוך ילון ( בעריכת י' קוטשר , ( רמת גן תשל"ד , עמ' . 555-547 . 8 "בעקבות המבואות לי"ן אפשטיין ( עיונים בתחום המילון והדקדוק , " ( ערכי המילון החדש לספרות חז '' ל , כרך ב , רמת גן תשל"ד , עמ' . 9 . 124-112 "מנהג הקריאה של אבות בשבת ותולדות הברייתות שנספחו לה , "בעקבותיו ספר השנה של אוניברסיטת בר אילן יג ( תשל"ו , ( עמ' . 187-169

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר