תוכן העניינים

עמוד:7

הבריאות ושירותי החינוך בישראל . למעשה , ניתן להתייחס לשנות ה 70 וה 80 כאל תקופת הזוהר בהתפתחותה של מדינת הרווחה בישראל , שיחד עם מספרם הגדול של "ארגוני החברה האזרחית" משמשים כמוקד ספר זה . בהתייחסם ל"שני פניו של המגזר השלישי" מפתחים המחברים גישה דואלית מקורית למגזר זה בישראל , תוך איזכור היבטיה של מדיניות הרווחה מצד אחד וההיבטים הארגוניים ( הביורוקרטיים והתאגדותיים ) מצד שני . בתהליך זה מציגים המחברים תוכנות מעניינות ביחס לתרבות הארגונית הייחודית בישראל ולפלורליזם המאפיין אותה כיום . קוראי הספר ילמדו רבות על ההקשרים החברתיים פוליטיים של " המגזר השלישי" בישראל , ויקחו חלק בהכרת נקודות מבטם של המחברים הבוחנים בעין ביקורתית תהליכים חשובים המתחוללים בחברה הישראלית . פרופ' אמריטוס באוניברסיטת ברקלי , קליפורניה

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר