תוכן העניינים

עמוד:7

31 קינה על הנספים , מנהם אב תש"ד 32 143 תודה וקול זמרה בבתי כנסיות על הגבורות ועל התשועות במלחמה העולמית בשנת ואחיש ישע לפ"ק ( תש"ה ) 33 144 סדר מיוחד של תפילה והודיה על הכרזת הניצחון על גרמניה מאת קהילת היהודים הספרדים והפורטוגזים , לונדון 34 148 1945 תפילה למען העם היהודי , שנאמרה בהובארט , טסמניה , בתוך סדר הודיה ליום הניצחון בשנת 35 148 1945 תפילה לאל בכל שנה ושנה על הישועה אשר עשה לארצנו עת כי שבתה המלחמה העולמית , בריטניה 149 1945 36 סליחות ליום כי בסיון , בודפשט תש"ו 37 150 קינת "אלי אלי" מאת יהודה לייב ביאלר , ורשה תש"ה 38 151 תפילת "א ל מלא , "רחמים חוברה על ידי מועצת הרבנות הראשית לישראל , תשי"א 39 153 הוראות הרבנות הראשית בדבר סדר התפילה ביום צום י' בטבת , יום הקדיש הכללי 40 154 סדר תפילה לכ"ז בניסן — יום השואה והאבל , מאת הרבנות הראשית והמועצה הדתית לתל אביב—יפו , פורסם בתשי"א 41 155 "הילד החמישי" מאת ה 161 מ , National Jewish Resource 06 ניו יורק , אפריל 42 158 1984 קינה לנשמות שש מאות ריבוא קדושינו , שנספו בשואת תרצ"טתש"ה , מאת הרב אברהם רוזנפלד 43 159 1965 , "וידוי" מאת אברהם הולץ , ארה"ב תשכ"א 44 162 תוספת להגדה של פסח מאת הרב ראובן המר [ ללא ציון מקום ותאריך ] 45 164 הצעה לסדר יום השואה והגבורה מאת הרב ראובן המר [ ללא ציון מקום ותאריך ] 46 165 תוספת לסדר הזכרת הנשמות מתוך מחזור לימים הנוראים , כנסת הרבנים , ארה"ב 47 168 1972 תוספת לנוסח המסורתי של ההגדה של פסח , כנסת הרבנים , ארה"ב 418 175 1979 תוספת להגדה של פסח , כנסת הרבנים , ארה"ב 49 176 1982 תוספת לתפילה וסדר יום השואה מתוך סידור שים שלום , כנסת הרבנים , ארה"ב 50 178 1985 סדר יום השואה והגבורה , סידור עבודה שבלב , התנועה ליהדות מתקדמת [ להלן : סידור עבודה שבלב , [ ירושלים תשמ"ב 51 191 סדר הזכרת נשמות , סידור עבודה שבלב , ירושלים תשמ"ב 52 197 , "איכה" סידור עבודה שבלב , ירושלים תשמ"ב 53 199 איגרת מאת פנחס הערצקא , יר'ר ועד המעוררים לאמירת קינה לזכר קדושי אירופה [ מתוך קונטרס דברי דרישה והתעוררות לאמירת קינה ביום תשעה באב לזכר קדושי ישראל שנשמדו באירופה בשנות תרצ"ט—תש"ה ( להלן : הקונטרס , [( ניו יורק 199 1984

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר