רוח הדברים ארזה צ'רצ'מן ואלישבע סדן

עמוד:9

ועל עמותות , נעשה שימוש גם במקצוע זה במושגים "שיתוף אזרחים" ו"שיתוף . "הציבור אנחנו נשתמש במונח , "הציבור" מפני שהוא כבר שגור בדיון , ונתמודד עם הסוגיות שהוא מעורר . כאשר נדבר על קבוצה מסוימת , כמו המינהל הקהילתי בשכונת רמות בירושלים , או הבחירות לוועדים בשכונות ראש העין , נשתמש במונח . "תושבים" " תהליכי קבלת החלטות" - שיתוף הציבור חייב להתבטא בקשר כלשהו עם תהליכי קבלת החלטות . לא תמיד ברור לכולם , כי שיתוף הציבור צריך להתגשם על ידי שיתוף האנשים בהחלטות הנוגעות למשק הבית , לבית הספר , למפעל או לרשות המקומית - כלומר , לרשות הפרט , לרשות הקבוצה ולרשויות הציבוריות . בספר זה אמנם נקדיש את רוב הדיון לשיתוף בתהליכי תכנון ציבוריים , בתכנון כוללני ופיסי , אך הרעיונות והעקרונות של שיתוף הציבור מתאימים לתהליכי קבלת החלטות בנושאים אחרים ובמסגרות אחרות . שיתוף הציבור הוא תהליך עתיר עבודה . הוא דורש מכל המשתתפים להשקיע זמן , מאמץ , חשיבה ומשאבים . אנחנו מאמינות כי לשיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות לגורלם של הפרט , הקהילה והחברה יש ערך מוסף שכדאי וראוי להתאמץ בגינו ולהשקיע בו . במסגרת תהליכי שיתוף כנים ומשמעותיים נוצרים ערכים חברתיים חשובים . יכולה להיווצר אחריות חברתית של המשתתפים זה כלפי זה וכלפי הסביבה , יכולה להתפתח מחויבות לדאוג למרחב שהוא מעבר לאישי ולפרטי , ומחויבות זו , כשהיא משותפת לקבוצת אנשים , יוצרת קהילה . בעקבות אלה מוקמות תשתיות חדשות , דמוקרטיות והשתתפותיות , ונוצרים מקומות שבהם אנשים נפגשים , מבטאים את עצמם ומפתחים חברה אזרחית . אנחנו מאמינות ששיתוף הציבור מחזק את הדמוקרטיה , ושחובתם של נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות לקדם תהליכים חברתיים המאפשרים שיתוף . זה תפקידם ואלה הציפיות מהם . שינויים במודעות הציבור המודעות לחשיבות הפעולה העצמית ניתן לזהות שתי התפתחויות משמעותיות שחלו בהשתתפות הציבורית בארץ בעשור האחרון . ההתפתחות הראשונה היא ההכרה הגוברת בזכותם של האנשים לפעול בעצמם , במחויבותם וביכולתם לפעול בעצמם , במקום להסכים לתכתיבים מצד הרשויות . אנשים רבים כבר

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר