תוכן העניינים

עמוד:6

חגית אדיב , שוש מוסקונה , חגה מורן שיתוף הציבור בהכנת תוכנית אב 154 צילה סטטמן בחירות שכונתיות ככלי לשיתוף תושבים 172 רונן גופו ועידות האזרחים בישראל 193 גלית נדב ועידת האזרחים ו נקודת מבט אישית 215 יוסף ג'באוין השתתפות ציבורת מתנגדת : התארגנות היישובים הבלתי מוכרים בנגב 230 מוטי וינטו הזכות להשתתף והמאבק על השתתפות 247 איזה צ'וצ'מן ואלישבע סדן השתתפות - מבט שני 273 אחרית דבר 288 ושימת מקורות 289 המשתתפים בקובץ 301

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר