תוספתא עתיקתא מסכת פסח ראשון

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : הקתדרה לתלמוד ע"ש מילן רובין , אוניברסיטת בר אילן הוועדה לקידום המחקר , אוניברסיטת בר אילן המרכז לחקר התורה שבעל פה ולהפצתה , ע"ש א"מ נפתל ורעייתו חסיה לבית יפה The Lucius N . Littauer Foundation , New York מסת"ב ISBN 965-226-225-0 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל נדפס בישראל , תשס"ג סדור ועמוד : לשון לימודים בע"מ , ירושלים דפוס גרפית בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר