מאסר על-תנאי

מתוך:  > מאסר על-תנאי

עמוד:6

THE SUSPENDED SENTENCE by ARNOLD N . ENKER הספר יוצא לאור בסיוע קרן הסנטור פרנק צ'רץ Senator Frank Church Foundation The publication of this book was supported by the ISBN 965—226—019—3 Copyright by Bar-Ilan University , Ramat Gan כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן נדפס בישראל 1981—א"תשמ בדפוס קואופרטיבי , "אחוה" ירושלים Printed in Israel

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר