הקבלה בתפילה בהלכה ובמנהג

עמוד:4

MOSHE HALLAMISH In Liturgy , Halakhah and Customs KABBALAH הספר יוצא לאור בסיוע : Stiftung Irene Bollag-Herzheimer , Basel הדפסה שנייה תשס"ב 2002 — מסת"ב 965-226-223-4 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל Printed in Israel 2000 Copyright Bar-Han University , Ramat-Gan נדפס בישראל , תש"ס דפוס 'גרפית' בע"מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר