בפתח הספר

עמוד:12

אלשטיין , בשנות ההוראה שלו באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בר אילן . הספר נחתם במפעל ייחודי שעליו עמל אלשטיין שנים רבות : איסוף ורישום שיטתי ומוער של הסיפור החסידי , שאותו כינה בדרכו הדיאלוגית והמארחת "בואו . "לתקון מתוך אותו ממד של השתתפות עם הזולת ושל אירוחו לשם הפיכתו ל"אתה" ואחר כך , "אנחנו"ל מבקשת המערכת לראות בספר הזה מקום התכנסות של רעות עמוקה בין המורה והחוקר יואב אלשטיין , משתתפי הקובץ ואלה שסייעו בהוצאתו לאור . הם — הקוראים , שצבעם של ריחות ואנכים אלה אהובים עליהם — ייעשו בו , בחללו של ספר זה , גם הם . "אנחנו"ל המערכת מחזיקה תודה מרובה לכל העוסקים בהכנת הקובץ : לעורכת הלשון חיה אלחייני , למנהלת הוצאת הספרים של אוניברסיטת בר אילן , מרגלית אבישר , לענת גל על של ולאן למדן , צוות בית ההוצאה , ששקדו הבאתו הק ^ לידי גמר . המערכת

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר