מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטפוריים במבנה המשנה ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין

עמוד:11

מנגנון בניית הטקסט ועקרונות מטפוריים במבנה המשנה ניתוח פורמליסטי של מסכת קידושין אורי , 'גרשוביץ ארקדי קובלמן הקדמה למן שנות השמונים של המאה העשרים הניתוח הספרותי של ספרות חז"ל נעשה לנחלת הכלל . לקראת העת ההיא התפתחות תורת הספרות הגיעה לעידן פוסט סטרוקטורליזם , כאשר חיפוש אחרי שלל הנושאים הפוסטמודרניים "הקלאסיים" ( כגון מיניות , מעמד האישה , קול המיעוט '( שמסתתרים מתחת לשטיח הטקסט היה למטרה עליונה . האסטרטגיות הפוסטמודתיות יושמו בנוגע לספרות חז"ל בהצלחה ( רבה יותר או פחות ) 2 בידי חוקרים חשובים והניבו פירות מעניינים שאין להתעלם מהם . החוקרים הפוסט מודרניים שואפים לעתים להתגבר על הסטרוקטורליזם , לעקור אותו , על אף העובדה שבחקר ספרות חז"ל הוא לא הספיק להשתרש , שלא לדבר על הניתוח הפורמליסטי ( נוסח שקלובסקי , טיניאנוב ואחרים , ( שהיה באופנה בשנות העשרים השישים של המאה העשרים והוליד את הסטרוקטורליזם , שבמידה רבה פסח על ספרות חז"ל . על דרך ההגזמה ניתן לומר שהחקר הספרותי של ספרות חז"ל קפץ כמעט ישר מניתוח מסורתי פילולוגי למסתורין של האנליזה הפוסטמודרנית . אחת מהתוצאות של העדר הניתוח הפורמליסטי ביחס לספרות חז"ל היא הזנחת הניסיונות לחקור את המבנה של הצורות הספרותיות הגדולות , כגון מסכתות המשנה והתלמוד או קובצי מדרשים של 1 למעשה כל מגוון הנושאים בכותרת : 2 Gender , Feminism , Postcoloniality בדוגמה נציין רק שני ספרים שזכו לפרסום רב : . Talmudic Culture , Berkeley 1993 D . Boyarin , Carnal Israel : Reading Sex m גלית חזךרוקם , רקמת חיים : היצירה העממית בספרות חז"ל , תל אביב תשנ"ז . אין כאן מקום לאפיון של הזרם הפוסטמודרני העשיר והמגוון בחקר ספרות חז"ל . לצורכנו חשוב להדגיש רק שלפי התפיסה הפוסטמודרנית ההיבט של משמעויות מועדף על פני ההיבט הצורני של היצירה .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר