תוכן העניינים

עמוד:6

תיו * ראופמן "המטפורה הנשית" — בחינת זיקתם של המקסמים במעשייה העממית לגוף האישה 279 ד , ש"י עגנון הלל ויס , ייחודו ומקומו של הסיפור "במצולות" במחזור בוריס קוטלרמן אגדות פולין של עגנון 295 ואברהם יוסף מיכל ארבל המופת של ר' אמנון ממגנצא — התפתחותו של איקון תרבותי ביצירת עגנון 325 יניב חגיבי הפואטיקה של הפלגיאט — היבטים של הפלגיאט ביצירת עגנון 361 ו . 7 ספרות עברית חדשה רומן כצמן לקרוא בגוף — חקר המחוות בתרבות ובספרות 373 ננסי עזר מטקסט לקונטקסט — הקורא ותהליך המשמוע ב"חדר" ליובל שמעוני 405 משה גולצ'ין הטרוטופיה עכשיו — התודעה המסופוטמית בספר "אחים מן המדבר" 421 טל פרנקל אלרואי היפר טרופיה — גידולים לשוניים ביצירתו של יואל הופמן 439

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר