איסכילוס הפרסים

עמוד:3

א יסכילוס : הפרסים טראגדיה תירגם מיוונית והוסיף מבוא וביאורים בנציון בנשלובם תשי"ג מוסד ביאליק , ירושלים

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר