התוכן

עמוד:ה

התוכן שמות הפרקים ורשימת האיורים ומקורותיהם פרק ראשון : מבוא 1 איור התפתחות צורות העין והאוזן בציורי כדים ( לפי 5 K . Reichhold : Skizzenbuch griech . Meister , Munchen 1919 פרק שני : המקורות 9 חלק ראשון • האמנות הקלאסית ביוון פרק שלישי : ראשית האמנות היוונית — אמנות הדגם ההנדסי 21 איורים כלי תת מיקני מהקראמיקוס , אתונה 23 כלי טרום גיאומטרי מהקראמיקוס , אתונה ( המכון הארכיאולוגי הגרמני , אתונה 23 כלי דיפילון ( בית הנכות הלאומי , אתונה ) 24 ציור של רכב מלחמה והשכבת מת על כלי דיפילון ( בית הנכות הלאומי , אתונה ) 25 ציור של ספינת משוטים על כלי דיפילון ( שם ) 26 כלי קורינתי דמוי מזרחי ( שם ) 27 פרק רביעי : האמנות היוונית במאבקה עם המזרח 29 איורים עיטור חיות על כד רודי ( שם ) 30 אפולו במרכבתו יוצא לקראת ארטמיס 31 ( FK ) לקיתוס פר 1 טו קורינתי ( ברלין ) 34- כד פרוט 1 קורינתי המכונה כד צ'יגי ( מכון פוטוגראפי מ . הירמר , מינכן ) 35 מאנטיקלס ( פוג ארט מוזיאום , בוסטון ) 37 אורופה רוכבת על גבי פר ( מכון האחים אלינארי , פירנצה ) 39 פסל אלה מקראטיה שבאטיקה , היום בברלין ( הירמר ) 40 גורגו מגמלון . מקדשה של ארטמיס בקורקירה ( הירמר ) 41 אריה מגמלון . מקדשה של ארטמיס בקורקירה ( הירמר ) 41 פרק חמישי : האמנות היוונית בתקופת שלטון האריסטוקראטיה 43 איורים הקורוס מסוניון ( בית הנכות הלאומי , אתונה ) 46 הקורוס מטנאה ' ] אפולו [ ' ( בית הנכות , מינכן ) 47 הקורוס קרויסוס מאנאוויסוס ( אתונה ) 47 הראקלס עם שני הקרקופים , תבליט מסלינונטום ( סיציליה ) [ אלינארי ] 50 פרסוס מתיז את ראש המדוסה , תבליט מסלינונטום ( סיציליה ) [ אלינארי ] 51 פרט מאפריז מלחמת האלים והענקים , בית האוצר של סיפנוס : אפולו וארטמיס במערכה עם קנתרוס ( הירמר ) 52 פרט מאפריז מלחמת האלים יהענקים מבית האוצר של סיפנוס ; קיבלי והראקלס ( הירמר ) 53

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר