תולדות האמנות הקלאסית

עמוד:ד

A HISTORY OF CLASSICAL ART BY YONAH MICHAEL AVI הדפסה שנייה , תשל " ח 1978 הדפסה שלישית , תשמ " א 1981 הדפסה רביעית , תשמ " ד 1984 הדפסה חמישית , תשמ " ט 1989 הדפסה שישית , תשנ " א 1991 הדפסה שביעית , תשנ " ו 1995 הדפסה שמינית , תש " ס 1999 הדפסה תשיעית , תשס " ד 2004 כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק ירושלים תש " ל מלאכת הספר : ש . י . שוויג גלופות : מ . פיקובסקי נדפס בדפוס חמד Printed in Israel Copyright by the Bialik Institute , Jerusalem 1969

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר