1. נוף של אליטות אליעזר בן־רפאל ויצחק שטרנברג

עמוד:4

הקריטריונים הכלליים , כמו מבנה ענפי הייצור ורמת ההכנסה הלאומית , לא היתה מניעה שבבולגריה שבין שתי מלחמות העולם יתפתח קפיטליזם מתקדם . אלא שדבר זה לא התרחש , בעיקר משום שלא היתה בה אליטה של יזמים . גם אצל מקס ובר יש ניתוחים רבים בנוסח זה המדגישים את חשיבות הפעילות האנושית הבאה לידי ביטוי אצל אליטות בד בבד עם החשיבות של תנאים כלליים - ? מבניים , כלכליים ואחרים . מהשימוש בקטגוריה 'אליטה' כאן לא משתמע בהכרח אפוא שאנחנו רואים בה את הקטגוריה החברתית החשובה ביותר שלעומתה מתגמדות כל הפרספקטיבות האחרות , אבל אנחנו משוכנעים שההתמקדות באליטות תורמת רבות להבנת חברות ותופעות חברתיות . תשומת לב תאורטית רבה מופנית בימינו למבנה הבין אליטי ולקישוריות ( interlocking ) בין האליטות החשובות בחברה . הדיון בנושא הזה נוגע לכמה סוגיות עיקריות . סוגיה אחת היא הבדלי העוצמה בין אליטות ובתוכן . כלומר האם יש אליטות משפיעות ובעלות עוצמה גדולה יותר מאחרות ? האם יש פערים בעוצמה בין חברי אליטה כלשהי ? סוגיה שנייה נוגעת למידת הריכוזיות או הביזור של העוצמה בחברה . כלומר האם העוצמה מרוכזת בידי קבוצה קטנה יחסית או שמא היא מבוזרת ומתחלקת בין מספר גדול יחסית של קבוצות ואנשים ? סוגיה שלישית נוגעת למידת הלכידות או הקישוריות בין אליטות ובתוכן . שני סוגים של קישוריות בין אליטות אפשר לציין בהקשר זה . ראשית , מעבר של אנשים מאליטה אחת לאחרת או מידת התחלופה של אנשים בין אליטות שונות . סוג זה נדרש לדפוסים של 'קריירה שנייה' ושל כיווניות המעבר בין אליטות . בכיווניות מבחינים בין דפוס חד כיווני ( המעבר הוא רק מאליטה א לאליטה ב ) לדפוס דו כיווני ( המעבר הוא גם מאליטה ב לאליטה א . ( שנית , החלפה הדדית של משאבים וטובות הנאה בין אליטות . שאלה מרכזית שנשאלת בסוגיה זו היא אם בחברה יש אליטה אחת מלוכדת ומקושרת או אליטות מובחנות רבות החולשות כל אחת על תחומה הספציפי והן אינן מלוכדות או מקושרות ביניהן במידה רבה . שלושה דגמים עיקריים בהקשר כללי זה מציגים היילי ומור . הראשון מכונה ' אינטגרציה קונסנזואלית . ' על פי הדגם הזה , מתקיימת רשת של קשרים פורמליים ובלתי פורמליים בין חברי האליטות העיקריות . המיקום ברשת האינטראקציה תלוי בעמדה הארגונית ובמעורבות בקבלת החלטות . אמנם אין אליטה שחולשת על הרשת ויש לה בה עמדת שליטה , אבל אנשי האליטה הפוליטית ממשלתית הם 6 אייזנשטדט תשכ " ז . 7 ליפסט וסולארי 8 . 1967 דוגאן 9 . 2003 היילי ומור . 1981

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר