קווים לתולדות עם ישראל בתקופת התנ"ך

עמוד:4

Jacob Goren during the times of the Old Testament An Outline of the History of the Jewish People אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליס , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קסעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופס או מיכני ( לרבות צילום והקלסה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור By Hakibbutz Hameuchad Printed in Israel 2008 Publishing House Ltd ., Tel-Aviv כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד בע"מ דפוס "חדקל" תל אביב תשס"ס

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר